Simpozijum preventivne stomatologije

Simpozijum preventivne stomatologije

Program kontinuirane medicinske edukacije

„Multidisciplinarni pristup u prevenciji oralnih oboljenja i povreda“

subota, 10. april 2010. godine u Sava Centru

Teme predavanja:

 1. prof. dr Kostas Louloudiadis – Postupak primene zajedničkih faktora rizika po zdravlje: racionalna strategija u prevenciji oralnih oboljenja.
 2. prof. dr Hrvoje Jurić – Biološka aktivnost dentalnih materijala u preventivnoj somatologiji.
 3. prof. dr Sedin Kobašlija – Dileme oko zalivanja jamica i fisura.
 4. prof dr Mirjana Vujašković – Prevencija grešaka u sanaciji karijesa i njegovih posledica.
 5. doc. dr Predrag Nikolić – Savremeni trendovi u interceptivnoj ortodonciji.
 6. doc. dr Snježana Čolić i asist. dr Dejan ?alasan – Posoperativni protokoli-značaj u kontroli postoperativnih komplikacija.
 7. prof. dr Ljiljana Janković – Prevencija prenošenja infekcija u stomatološkoj ordinaciji.
 8. prof. dr Kosovka Obradović – Preventivni aspekti u stomatološkoj protetici.
 9. prof. dr Vitomir Konstatinović – Prevencija nastanka oralnog karcinoma.
 10. prof. dr Mirjana Ivanović – Značaj oralne higijene kod pacijenata sa posebnim potrebama.
 11. prof. dr Zoran Vuličević, mr sc. dr Goranka Krstanović, mr sc. dr Ivan Arsić i asist. dr sc. Ivana Radović – Prevencija povreda zuba.
 12. prof. dr Momir Carević – Multidisciplinarni pristup u zbrinjavanju karijesa ranog detinjstva.
Bazična istraživanja Bolesti zuba i endodoncija Dečja stomatologija Dental Products Implantologija Istorija stomatologije Klinički slučajevi Kompjuterizovana stomatologija Kontrola infekcije Lekovi u stomatologiji Medicinski kompromitovani pacijenti Oralna higijena Oralna i maksilofacijalna hirurgija Ortopedija vilica Osobe sa posebnim potrebama Paradontologija i oralna medicina Povrede zuba Preventivna stomatologija Stomatološka protetika Stomatološki materijali
COSMEDENT RENAMEL NANO PLUS

Povodom 35 godina od pocetka kompozitnih materijala, firma Cosmedent je proizvela...

THERMOFOTONSKI LOCK-IN IMAGING (TPLI)

Profesor masinstva i industrijskog inzenjeringa na Univerzitetu u Torontu, rekao je:”Ovaj...

ORTODONTSKI 3M INCOGNITO APPLIANCE SYSTEM

Dvodnevni 3M-ov kurs je namenjen ortodontima koji zele da nauce kako...