Simpozijum „Novi materijali u stomatološkoj praksi“

DRUŠTVO PRIVATNIH DOKTORA STOMATOLOGIJE SRBIJE u saradnji

sa GC EEO SRBIJA, organizuje

SIMPOZIJUM

NOVI MATERIJALI U STOMATOLOŠKOJ PRAKSI

NIŠ, Dom zdravlja

subota 14. novembar 2009.

11 – 16 časova

1. prof. Mirjana Apostolović, Klinika za stomatologiju, Niš 
GLAS JONOMER CEMENTI – MATERIJALI IZBORA U TRETMANU MLE?NIH ZUBA
2. prof. Slavoljub Živković, Stomatološki fakultet, Beograd 
SAMONAGRIZAJUĆI ADHEZIVI-JEDNOSTAVNOST I POUZDANOST U RESTAURATIVNOJ STOMATOLOGIJI
3. prof. Dejan Marković, Stomatološki fakultet, Beograd 
KLINIČKA PRIMENA SAVREMENIH PROFILAKTIČKIH I RESTAURATIVNIH MATERIJALA
4. dr Srđan Tasić, Dental Hygia, privatna stomatološka ordinacija, Beograd 
NOVI ENDODONTSKI OPTURACIONI MATERIJAL NA BAZI POLIESTARSKIH POLIMERA
5. OKRUGLI STO 
SARADNJA DPDrSS I DOKTORA STOMATOLOGIJE IZ DRŽAVNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA U ORGANIZACIJI 
MEDICINSKE EDUKACIJE


Moderatori
prof. Zoran Stajčić
dr Milorad Kovačević
ULAZ JE BESPLATAN ZA SVE DOKTORE STOMATOLOGIJE
Bazična istraživanja Bolesti zuba i endodoncija Dečja stomatologija Dental Products Implantologija Istorija stomatologije Klinički slučajevi Kompjuterizovana stomatologija Kontrola infekcije Lekovi u stomatologiji Medicinski kompromitovani pacijenti Oralna higijena Oralna i maksilofacijalna hirurgija Ortopedija vilica Osobe sa posebnim potrebama Paradontologija i oralna medicina Povrede zuba Preventivna stomatologija Stomatološka protetika Stomatološki materijali
COSMEDENT RENAMEL NANO PLUS

Povodom 35 godina od pocetka kompozitnih materijala, firma Cosmedent je proizvela...

THERMOFOTONSKI LOCK-IN IMAGING (TPLI)

Profesor masinstva i industrijskog inzenjeringa na Univerzitetu u Torontu, rekao je:”Ovaj...

ORTODONTSKI 3M INCOGNITO APPLIANCE SYSTEM

Dvodnevni 3M-ov kurs je namenjen ortodontima koji zele da nauce kako...