Obraćanje dr Predraga Kona

Poštovane kolege,

Pred nama je veliki talas pandemijskog gripa. U tom talasu, u jednom prirodnom epidemijskom procesu, bez masovne vakcinacije i na osnovu sadašnje epidemiološke situacije vrlo je verovatna procena da će biti 500-1000 smrtnih slučajeva od kojih 30-60 trudnica. Ovo je situacija u kojoj govorimo o blagoj pandemiji koju nam je istorija podarila i u kojoj je smrtnost deset puta manja nego što se u scenarijima blage pandemije moglo očekivati. Ovo je „najbolje“ što je moglo da nam se desi i to je činjenica koja vrlo ohrabruje. Jasno je da ćemo se sa ovom pandemijom izboriti, ali uz dosta napora. Međutim i sada je legalno pitanje da li je neophodno sprečiti 500-1000 smrtnih ishoda. Inače, u ranije projektovanim scenarijima blage pandemije moguća smrtnost je i do deset puta veća, a u slučaju teške pandemije i preko sto puta.

Da budemo potpuno jasni: u sadašnjoj epidemiološkoj situacijia vakcinacijom oko 10000 osoba spasava se jedan život među onima koji su vakcinu primili i jedan život među onima koji vakcinu nisu primili. Pored toga sprečava se pojava 3 teška slučaja bolesti u kojoj bi oboleli morali da se leče na respiratoru. Svaki stanovnik Srbije koji se vakciniše daje svoj doprinos društvu i ne štiti samo sebe. U masovnoj milionskoj imunizaciji svaki uloženi dinar za vakcinaciju ekonomski se vraća 4-6 puta samo smanjenjem troškova u zdravstvu. U indirektnim troškovima to je smanjivanje štete koja će, bez intervencije, po ekonomskoj analizi iznositi oko 2 milijarde evra. Pandemije su jasno definisane kao prirodne katastrofe  i očigledno je da nismo uspeli našem društvu to da objasnimo. Kako je Posebna radna grupa formirana da bi implementirala dobar Plan aktivnosti vlade republike Srbije koji je donet još oktobra 2005. godine (nije ga donela PRG) onda je ona i neposredni inicijator nabavke 3 miliona doza vakcina protiv pandemijskog gripa, a što je u skladu sa Planom.

Poštovane kolege, ovo svakako nije uobičajen način obraćanja, ali osećam profesionalnu i moralnu obavezu da i lično učinim sve što je u mojoj moći da promenim ono što je, kao nepopravljiva šteta, već učinjeno u izuzetno jakoj antikampanji vanredne imunizacije protiv pandemijskog gripa.

Kada se daju „argumenti“ antivakcinalne kampanje oni se UVEK vezuju za pojedinačne slučajeve moguće (ne dokazane) povezanosti vrlo teške bolesti sa aplikacijom vakcina. Stav „antivakcinalnog lobija“ uvek je bio „prirodna selekcija“ – a ne vakcine. Istorija i medicinska nauka su odgovor na ovakav stav dali još pre dva veka. Vakcinacija je svrstana među 3 najznačajnija otkrića u medicini (pored otkrića neophodnosti konzumiranja higijenski ispravne vode i uvođenja anestezije i principa asepse prilikom hirurških intervencija). Izmenjen pristup antivakcinalonog lobija danas prvenstveno ide u pravcu stalnog preispitivanja bezbednosti vakcina pri čemu se vrlo često potpuno netačno interpretiraju postojeći relevantni podaci.

Zloupotreba podataka i kvaziepidemiološko tumačenje podataka, po meni su na granici krivičnog dela. Da se ne radi o lekarima, a u ovom slučaju čak i o nekim profesorima to bi bilo nadrilekarstvo. Potpuno zanemariti epidemiološku indikaciju o potrebi vanredne vakcinacije je potpuno isto kao i zanemariti hiruršku indikaciju za operativno lečenje. Po njima bi valjda trebalo ostaviti prirodi da „reši“ vanrednu epidemiološku situaciju. Na isti način bi priroda trebalo da „reši“ upalu slepog creva ili kalkulozu žučne kese. Princip „Primum non nocere“ je duboko usađen svim lekarima, a u ovom slučaju čitavoj jednoj preventivnoj medicinskoj grani – epidemiologiji.

Posebno je značajno da se i sami vakcinišete, jer je to najveće ohrabrenje koje možete dati svojim pacijentima i svojim neposrednim saradnicima. Udruženje epidemiologa Srbije je javno saopštilo da je vanredna imunizacija protiv pandemijskog gripa obavezujuća za sve zdravstvene radnike.

Značaj bezbednosti vakcine je institucionalizovan.  Agencija za lekove je dužna na osnovu posebno utvrđenih procedura da izda sertifikat o ispravnosti svake serije vakcine. U našem društvu postoji zakonska obaveza prijave neželjene reakcije na vakcinu, postoji Svaka teža neželjena reakcija se u skladu sa Pravilnikom o imunizaciji epidemiološki istražuje. Svi dosadašnji pokazatelji praćenja vakcinacije protiv pandemijskog gripa ukazuju na izrazitu bezbednost ove vakcinacije. Podaci za Focetriju (vakcina koju koristimo) su sada praćeni na 8,5 miliona datih vakcina u Evropi i pokazuju visok stepen bezbednosti. U Srbiji je do 24.12. aplikovano preko 43000 doza i prijavljene su 3 neželjene reakcije koje pripadaju očekivanim. Sve tri osobe su dobro. Detaljne izveštaje o ovim reakcijama proslediće se svim Zdravstvenim ustanovama.

U epidemiološkoj situaciji koja se procenjuje kao „vanredna“ odbijanjem imunizacije poslanika u Skupštini Srbije jasno se daje do znanja epidemiolozima Srbije, ali i građanima Srbije da nije značajno vakcinisati se protiv pandemijskog gripa.

Epidemiološka struka se mora izjasniti u ovoj situaciji i zapitati da li može prihvatiti odgovornost za naredne događaje.

Posebna radna grupa će uskoro morati da preispita dalji razlog nabavke planiranog broja vakcina, jer nema podršku predstavnika naroda, ali i velikog broja lekara koji  kao izabrani lekari nisu uspeli da ubede svoje pacijente o preventivnom značaju ove vakcinacije.

Potrebno je ponovo istaći da je Odbor za zdravstvo u Narodnoj skupštini, Srpsko lekarsko društvo i njegove sekcije za pedijatriju, ginekologiju, opštu medicinu, epidemiologiju i mikrobiologiju  i veći broj ostalih sekcija kao i Udruženje epidemiologa Srbije jasno podržalo sve aktivnosti ministastva zdravlja i nadležnih tela kao i meru vanredne imunizacije.

Moralnu krivicu za neposredne događaje Posebna radna grupa ne može preuzeti jer je učinila sve što je u njenoj moći da vakcinacijom spreči, kako umiranje tako i velike ekonomske štete, kao i da probudi svest čitavog društva. Da je moguće obezbediti visoku društvenu svest pokazuje primer Švedske u kojoj je vakcinisano preko 60% stanovništva.

U ovoj situaciji posle „odluke“ Narodne skupštine i stava izabranih lekara da u velikom broju ne savetuju svoje pacijente da se vakcinišu neophodno je da se stav o nabavci vakcina revidira u vrlo kratkom roku. Svakako da bi se sa odlukom o raskidu ugovora o nabavci vakcina situacija potpuno promenila. Tada nam jedino ostaju na raspolaganju mere zabrane javnog okupljanja,  potreba hitnih nabavki dodatnih količina antivirusnih lekova i hitno aktiviranje svih resursa zdravstvenog sistema, što će sve zajedno imati veće zdravstvene i ekonomske posledice.

Međutim, tada nas čeka velika antikampanja protiv antivirusnih lekova sa ciljem upotrebe raznih „prirodnih“ preparata koji se u međuvremenu uporno i stalno reklamiraju, a za koje je naučno potvrđeno da ne deluju na virus gripa već samo smanjuju subjektivne tegobe, pa tako ne mogu sprečiti ili smanjiti umiranje od pandemijskog gripa.

Nemamo vremena i odluke se moraju donositi. Ukoliko se u periodu do kraja 2009. godine jasno ne pruži podrška čitavog društva pa i poveća odziv na vakcinaciju Posebna radna grupa za implementaciju Plana aktivnosti pre i u toku pandemije biće prinuđena da preispita potrebu za tri miliona doza vakcina protiv pandemijskog gripa i eventualno predloži Ministru zdravlja raskid ugovora o nabavci vakcine.

Već sada je potpuno jasno da će u toku velikog talasa biti ogromna potražnja za vakcinama, ali tada će efekat imunizacije na čitavo društvo biti znatno manji.

Moje je mišljenje, bez obzira na napore onih koji sabotiraju kampanju, da je neophodno sprovesti vanrednu imunizaciju do kraja i masovno vakcinisati sa svih 3 miliona doza sve rizične kategorije ali i sve one koji žele da se vakcinišu. To će biti moguće samo uz maksimalnu podršku čitavog društva.

U Beogradu 27.12.2009. godine

Predrag Kon, epidemiolog

Predsednik PRG za implementaciju
Plana aktivnosti pre i u toku pandemije

Bazična istraživanja Bolesti zuba i endodoncija Dečja stomatologija Dental Products Implantologija Istorija stomatologije Klinički slučajevi Kompjuterizovana stomatologija Kontrola infekcije Lekovi u stomatologiji Medicinski kompromitovani pacijenti Oralna higijena Oralna i maksilofacijalna hirurgija Ortopedija vilica Osobe sa posebnim potrebama Paradontologija i oralna medicina Povrede zuba Preventivna stomatologija Stomatološka protetika Stomatološki materijali
COSMEDENT RENAMEL NANO PLUS

Povodom 35 godina od pocetka kompozitnih materijala, firma Cosmedent je proizvela...

THERMOFOTONSKI LOCK-IN IMAGING (TPLI)

Profesor masinstva i industrijskog inzenjeringa na Univerzitetu u Torontu, rekao je:”Ovaj...

ORTODONTSKI 3M INCOGNITO APPLIANCE SYSTEM

Dvodnevni 3M-ov kurs je namenjen ortodontima koji zele da nauce kako...