Obaveštenje: Simpozijum u Kragujevcu

Stomatoloski fakultet Univerziteta u BeograduKlinika za decju i preventivnu stomatologijuZavod za stomatolosku zdravstvenu zastituZavod za stomatologiju Kragujevac Udruzenje decjih i preventivnih stomatologa SrbijeSekcija za decju i preventivnu stomatologiju SLDUdruzenje stomatologa SrbijeInstitut za javno zdravlje Srbije Batut

Pokrovitelj: Ministarstvo zdravlja Republike Srbije

18-19.juni 2010.god. Sumadija Sajam, Kragujevac

 

XXVI SIMPOZIJUM ZDRAVSTVENOG VASPITANJA U STOMATOLOGIJI

„Programska prevencija oralnih oboljenja“

Opredeljeni broj bodova za sve profile zdravstvenih radnika i saradnika
Svi ucesniciAutori postera 69

 

Petak, 18. juni 2010. godine
1000 – 1130 Registracija uCesnika
1130 – 1200 SveCano otvaranje Simpozijuma
1200 – 1230 Tatjana Kanjevac: Stanje oralnog zdravlja dece Sumadijskog okruga
1230– 1400 Koktel
1400 – 1430 Jack Toumba: Program primene fluorisanog mleka u prevenciji karijesa zuba u decjoj populaciji
1430 – 1450 Mirjana Ivanovic: Program preventivne stomatoloske zastite dece i omladine
1450 – 1510 Momir Carevic: Programska prevencija karijesa u decjem uzrastu
1510 – 1530 Dejan Markovic: Programska zastita osoba sa posebnim potrebama
1530 – 1550 Vukica Zdravkovic: Blistavi osmesi, blistava buducnost
1550 – 1700 Milica Scekic: Dvadeset godina kampanje „Nedelja zdravlja usta i zuba“
2100 Zajednicka vecera
Subota, 19. juni 2010. godine
930 – 1100 POSTAVLJANJE POSTERA
1100 – 1300 Poster sesija
1300 – 1400 Okrugli sto: Program preventivne stomatoloske zdravstvene zastiteModeratori:  Mirjana Ivanovic, Momir Carevic, Dejan Markovic, Mirjana Apostolovic, Dubravka Saranovic, Ranko Golijanin
1400

Zatvaranje Simpozijuma

Zdravstveni savet Srbije je akreditovao ovaj za sve profile zdravstvenih radnika i saradnika, pa Vas molimo da za ucesce na ovom skupu, Zavodu za stomatolosku zastitu blagovremeno prijavite ime, prezime i broj licence, na broj telefona 011/268-29-84, ili na e-mailsladjana.puric@stomf.bg.ac.rs

Za sve ucesnike ovog skupa predvidjena je kotizacija u iznosu od 1.000,00 dinara (ukljucen PDV). Uplata se moze izvrsiti na salteru poste ili banke na broj racuna Zavoda za stomatologiju Kragujevac, broj: 840-495667-40 sa pozivom na broj 05-600 i sa naznakom „Za XXVI Simpozijum“, ili na dan odrzavanja skupa na registracionom pultu. Za informacije o uplati kotizacije, mozete se obratiti na broj telefona 034/366-530 ili 064/886-25-20.

Organizovanje boravka u Kragujevcu povereno je Agenciji za turizam i saobracaj u Kragujevcu, a osoba za kontakt je Milan Vukovic, tel 034/301-845, ili 065/622-44-99

Za sve ucesnike Simpozijuma predvidjena je zajednicka vecera (cena vecere oko 1300,00 din), pa Vas molimo da se prijavite Zavodu za stomatologiju Kragujevac, na broj telefona 034/366-530 ili 064/886-25-20, ili  na e-mail efszstomkg@nadlanu.com

Za sva dodatna obavestenja molimo da se obratite Zavodu za stomatolosku zdravstvenu zastitu, na tel. br 011/2682-984, ili na e-mail:sladjana.puric@stomf.bg.ac.rs

Podsecamo Vas da rezimei Vasih strucnih radova, za poster prezentaciju, u kojima se prezentiraju Vasa iskustva u primeni mera za ocuvanje i unapredjenje oralnog zdravlja i zbrinjavanje oralnih oboljenja, treba da stignu najkasnije do 28. maja 2010. godine (produzeni rok), iskljucivo u elektronskoj formi na e-mail adresu sladjana.puric@stomf.bg.ac.rs Naglasavamo da nece biti razmatrani rezimei koji nisu sacinjeni prema uputstvu.

UPUTSTVO ZA AUTORE:

1. Posteri ce se prezentirati uz dokaz o placenoj kotizaciji.

2. Maksimalni broj prijavljenih radova je jedan autorski i dva koautorska

3. Prema Pravilniku o blizim uslovima za sprovodjenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i saradnike, bodove za prezentiranje postera ostvaruje samo prvi autor.

4. U jednom radu navodi se autor i najvise tri koautora.

5. Maksimalan broj reci je 250.

6. Rezime se dostavlja na e-mail kao Word 2003 document, u fontu Times New Roman, velicine slova 10-12 pt

7. U rezimeu ne citirati i ne navoditi literaturu. Tabele i grafikone ne prikazivati u rezimeu.

8. Rezimei podlezu recenziji. Autori ce biti obavesteni o odluci Naucnog odbora.

9. Vreme prezentiranja postera ograniceno je na 3 minuta.

10. ROK ZA PRIJEM REZIMEA JE 28. maj 2010. godine.

Predsednik Naucnog odbora
Prof.dr Momir Carevic, s.r.
Bazična istraživanja Bolesti zuba i endodoncija Dečja stomatologija Dental Products Implantologija Istorija stomatologije Klinički slučajevi Kompjuterizovana stomatologija Kontrola infekcije Lekovi u stomatologiji Medicinski kompromitovani pacijenti Oralna higijena Oralna i maksilofacijalna hirurgija Ortopedija vilica Osobe sa posebnim potrebama Paradontologija i oralna medicina Povrede zuba Preventivna stomatologija Stomatološka protetika Stomatološki materijali
COSMEDENT RENAMEL NANO PLUS

Povodom 35 godina od pocetka kompozitnih materijala, firma Cosmedent je proizvela...

THERMOFOTONSKI LOCK-IN IMAGING (TPLI)

Profesor masinstva i industrijskog inzenjeringa na Univerzitetu u Torontu, rekao je:”Ovaj...

ORTODONTSKI 3M INCOGNITO APPLIANCE SYSTEM

Dvodnevni 3M-ov kurs je namenjen ortodontima koji zele da nauce kako...