SLD: „Dileme u savremenoj stomatologiji“

Izveštaj sa sastanka Sekcije za dečju i preventivnu stomatologiju SLD-a „Dileme u savremenoj stomatologiji“

U organizaciji Sekcije za dečju i preventivnu stomatologiju SLD-a, dana 13. marta 2010. godine pred oko 200 učesnika u Sali Srpskog Lekarskog Društva, ulica Džordža Vašingtona br. 19., održan je stručni sastanak Kontinuirane medicinske edukacije Sekcije za dečju i preventivnu stomatologiju SLD-a, pod nazivom „Dileme u savremenoj stomatologiji“ koji je akreditovan sa tri poena (pasivni učesnici) od strane Zdravstvenog saveta.

Predavanja su održali eminentni predavači sa Stomatološkog fakulteta u Beogradu, Medicinskog fakulteta u Nišu – odsek stomatologija i Institutu za alergologiju i imunologiju Kliničkog Centra Srbije: doc. dr Dušan Šurdilović („Karboanhidraza u puferskom sistemu pljuvačke kao mogući biomarker u proceni rizika za nastanak karijesa kod dece“), doc. dr Vesna Živojinović, asist. dr sc. Jelena Mandić („Savremene dijagnostičke metode u dečjoj stomatologiji“), doc. dr Predrag Nikolić („Dijagnoza i ortodontski tretman pacijenata sa nazofaringealnom opstrukcijom“) i prof. dr Radoje Stevanović, dr Svetlana Andrejević, asist. dr Olivera Jovičić(„Retki sindromi u stomatologiji“). Sponzor skupa je bio Colgate-Palmolive Adria, a dr Vukica Zdravković je predstavila novu Colgate-ovu 360º DEEP CLEAN četkicu. Tom prilikom su učesnicima skupa podeljeni Colgate paketići. Učesnici Skupa su Skup napustili sa izuzetno pozitivnim utiscima o održanim predavanjima i željom da se u što skorije vreme održi sličan Sekcijski sastanak.