Rendgenkraniometrijsko i rendgenkefalomterijsko određivanje angularnih parametara kod pasa rase nemački ovčar

AUTOR: Krstić N, Pešut O, Marković D, Tepčević Z, Hadži Milić M, Milosavljevi Ž

ACTA_VETERINARIA[1]

 

Krstić N, Pešut O, Marković D, Tepčević Z, Hadži Milić M, Milosavljević Ž. Rendgenkraniometrijsko i rendgenkefalomterijsko određivanje angularnih parametara kod pasa rase nemački ovčar. Acta Veterinaria 2009;59(2-3):255-65.

 

 

Telerendgenske analize viscerokranijalnih parametara su izbegavane usled toga što referentne tačke za linearna i angularna merenja nisu bile definisane. U našem radu, klasifikovani su elementi koji se odnose na ravnotežu skeletnih struktura i zuba u odnosu na ostale kostne anatomske entitete glave. Prostorni odnosi na kostnom sistemu glave pasa rase nemački ovčar, utvrđeni su konstrukcijom i numeričkim određivanjem najznačajnijih uglovnih parametara: gonijalni ugao Go, uglovi Iv, SNA, SNB, ANB, NSBa. Sagitalni položaj ili nagibi gornjih i donjih sekutića određeni su preko uglova C i D, a odnos između ova dva parametra konstrukcijom interincizalnog ugla E. Položaj gornjih i donjih očnjaka u odnosu na osnovnu ravan maksile i mandibule determinisan je egzaktnim numeričkim vrednostima uglova F i G. Definisanje tipa rasta lica i promene odnosa lica i baze lobanje omogućeno je formiranjem sledećih uglova poligona, kao i egzaktnim određivanjem njihovih pojedinačnih i zbirnih vrednosti.

Download (PDF, 215KB)

 

 

 

Bazična istraživanja Bolesti zuba i endodoncija Dečja stomatologija Dental Products Implantologija Istorija stomatologije Klinički slučajevi Kompjuterizovana stomatologija Kontrola infekcije Lekovi u stomatologiji Medicinski kompromitovani pacijenti Oralna higijena Oralna i maksilofacijalna hirurgija Ortopedija vilica Osobe sa posebnim potrebama Paradontologija i oralna medicina Povrede zuba Preventivna stomatologija Stomatološka protetika Stomatološki materijali
COSMEDENT RENAMEL NANO PLUS

Povodom 35 godina od pocetka kompozitnih materijala, firma Cosmedent je proizvela...

THERMOFOTONSKI LOCK-IN IMAGING (TPLI)

Profesor masinstva i industrijskog inzenjeringa na Univerzitetu u Torontu, rekao je:”Ovaj...

ORTODONTSKI 3M INCOGNITO APPLIANCE SYSTEM

Dvodnevni 3M-ov kurs je namenjen ortodontima koji zele da nauce kako...