Radiological assesment of apex formation following use of hydroxyapatite

Naslov: Rendgenološka procena apeksogeneze nakon promene hidroksiapatita

Title: RADIOLOGICAL ASSESMENT OF APEX FORMATION FOLLOWING USE OF HYDROXYAPATITE

Autors: Marković D, Petrović V, Krstić N, Lazarević-Macanović M, Nikolić Z.

Objavljen u: Acta Veterinaria 2007;57(2-3):275-87.

Abstrakt:Tretman pulpe u vreme kada još uvek traje rast i razvoj korena predstavlja i dalje klinički izazov. Pored kalcijum hidroksida, najčešće i najduže upotrebljavanog medikamenta u ovakvim slučajevima, svakodenvno se testiraju i mnogi drugi materijali. Nakon što su se sintetski biomaterijali pokazali uspešnim u restauraciji kostnog tkiva uz njihovu priznatu biokompatibilnost i biokonduktivnost, naša namera je bila da istražimo mogućnost primene hidroksiapatita  kao sintetskog biomaterijala  u endodontskom tretmanu zuba sa nezavršenim rastom korena. U ovom istrašivanju primenjen je Beohap, sintetski hidroksiapatit, prosečne veličine čestica ? 100?m, aplikovan na 24 zuba sa nezavršenim rastom korena kod tri psa uzrasta 5,5 meseci. Uzorci su kontrolisani radiografski i poređeni sa kontralateralnim netretiranim zubima do završetka rasta korena. Tretirani zubi su podeljeni u tri grupe: u prvoj je urađeno direktno prekrivanje pulpe, u drugoj je pulpa uklonjena do cementno-gleđne granice, a u trećoj je pulpa uklonjena do radiografski vidljivog vrha korena. Na osnovu analize rendgen filmova utvrđeno je da je formiranje vrha korena bilo završeno u sve tri grupe bez statističkih značajnosti razlika (Fisher’s i ?2 testovi). Deformiteti vrha korena uočeni su u 2 uzorka u trećoj grupi (25%).

Download (PDF, 270KB)

Bazična istraživanja Bolesti zuba i endodoncija Dečja stomatologija Dental Products Implantologija Istorija stomatologije Klinički slučajevi Kompjuterizovana stomatologija Kontrola infekcije Lekovi u stomatologiji Medicinski kompromitovani pacijenti Oralna higijena Oralna i maksilofacijalna hirurgija Ortopedija vilica Osobe sa posebnim potrebama Paradontologija i oralna medicina Povrede zuba Preventivna stomatologija Stomatološka protetika Stomatološki materijali
COSMEDENT RENAMEL NANO PLUS

Povodom 35 godina od pocetka kompozitnih materijala, firma Cosmedent je proizvela...

THERMOFOTONSKI LOCK-IN IMAGING (TPLI)

Profesor masinstva i industrijskog inzenjeringa na Univerzitetu u Torontu, rekao je:”Ovaj...

ORTODONTSKI 3M INCOGNITO APPLIANCE SYSTEM

Dvodnevni 3M-ov kurs je namenjen ortodontima koji zele da nauce kako...