Lekovi – Antibiotici

AUTOR: Administrator

Lekovi u stomatologiji
II deo: anibiotici

Lekovi koji se nalaze na drugom mestu po upotrebi u stoatološkoj praksi (odmah iza analgetika i anestetika) su antibiotici. Dve osnovne indikacije za primenu antibiotika u stomatolškoj praksi su kontrola i eliminacija infekcije i profilaktička upotreba.

Antibiotici su supstance produkovane od strane mkroorzanizama koje imaju sposobnost da pokrenu imuni odgovor domaćina. Pronalazak i primena penicilina, kao prvog antibiotika, omogućio je veliki napredak u lečenju dentogenih infekcija. Danas se u kliničkoj primeni koriste različite modifikacije prirodnog penicilina, kao i antibiotici drugih grupa i hemioterapeutici, koji su u međuvremenu sintetisani, kao što su: cefalosporini, aminoglikozidi, sulfonamidi, makrolidi, tetraciklini, hloramfenikol i dr. Ovi produkti su modifikovani i prilagođeni porebama lečenja, kako u smislu proširenja antimikrobnog spektra, tako i produženog polu-života i prevazilaženju pojave rezistencije mikroorganizama. Prema efikasnosti i načinu delovanja antibiotici se dele na antibiotike sa baktericidnim i antibiotike sa bakteriostatičkim dejstvom. Baktericidni antibiotici su: penicilini, cefalosporini, aminoglikozidi (Gentamicin, Streptomicin, Neomicin), Trimekszol (Baktrim), Eritromicin (u visokim koncentracijama), metronidazol. Bakteriostatski antibiotici su: sulfonamidi, tetraciklini, linkomicin, klindamicin, hloramfenikol, eritromicin (u malim koncentracijama). Poznavanje mehanizma dejstva pojedinih antibiotika je važno zbog porebe njihove kombinacije. Po pravilu, ne kombinuju se baktericidni i bakteriostatski antibiotici, zbog toga što bakteriostatici sprečavaju razmnožavanje bakterija, a baktericidi uništavaju bakterijsku ćeliju u ternutku njene deobe. Od ovog pravila se odstupa samo kada se kombinuju medikamenti koji imaju definitivno različit spektar delovanja, tako da ne ometaju dejstvo jedan drugome.

Dve najbitnije indikacije za upotrebu antibiotika u stomatologiji su eliminacija infekcija u usnoj duplji i prevencija komplikacija nakon stomatoloških i oralno-hirurških intervencija kod pacijenata rizika. Veliki broj infekcija dentogenog porekla i usne duplje mogu imati jako ozbiljnu kliničku sliku ukoliko nisu adekvatno i blagovremeno tretirane. Terapija oralnih infekcija podrazumeva definitivan stomatološki ili oralno-hirurški tretman pored primene antibiotika. Ovakav pristup terapiji dentogenih infekcija je sveo na minimum ozbiljne komplikacije koje su se u prošlosti često javljale, kao što je tromboza kavernoznog sinusa, tako da one u savremenoj praksi predstavljaju pravu retkost. Teško je odrediti idealne smernice vezano za tačnu indikaciju za upotebu antibiotika, koliko dugo, koju grupu antibiotika i koja je idaelna doza koju treba administrirati? Odgovori na čitav ovaj spektar pitanja zavise od procene zdravstvenog stanja pacijenta od strane kliničara, pri čemu treba uzeti u obzir celokupnu kliničku sliku. Prilikom procene lokalnih simptoma treba obratiti pažnju na položaj, izgled i veličinu otoka, prisustvo ili odsustvo fluktuacije, prisustvo ili odsustvo regionalnog flebitisa i limfadenitisa i da li eventualno postoji odsustvo funkcije (functio laesa) u zahvaćenom predelu, npr. trizmus ili disfagija. Što se tiče opštih simptoma infekcije, treba obratiti pažnju na povišenu telesnu temperaturu, brzinu i kvalitet pulsa i disanja kao i druge znake koji mogu ukazati na sistemsku intoksikaciju: mučnina, povraćanje, anoreksija, dehidratacija, letargija, itd. Laboratorijske analize (krvna slika, sedimentacija, hemoglobin, kultura krvi) mogu imati neprocenjiv značaj u evaluaciji infektivnog procesa i donošenju odluke o administraciji antibiotika. Prilikom donošenja ove odluke potrebno je posebnu pažnju obratiti na opšte zdravstveno stanje pacijenta i eventualno prisustvo nekog sistemskog oboljenja (hipogamaglobulinemija, malnutricija, i sl.).

Profilaktička primena antibiotika podrazumeva sprečavanje nastanka subakutnog bakterijskog endokatditisa (SBE) kod pacijenata rizika nakon stomatološke intervencije. Nakon intervencije kojom se otvaraju krvni sudovi nastaje tranzitna bakterijemija koja traje oko 10 minuta. Na ovaj način mikroorganizmi normalne oralne flore putem otvorenih krvnih sudova dospevaju u opštu cirkulaciju i ako je endokard prethodno oštećen, mogi izazvati SBE. Savetuje se profilaktička primena antibiotika pre svih stomatoloških intervencija koje imaju za posledicu krvarenje: vađenje zuba i druge oralno-hirurške intervencije, parodontalno-hirurške intervencije, uklanjanje zubnog kamenca, preparacija zuba za krunice, endodontske intervencije, davanje anestezije, postavljanje ortodontskih prstenova, profilaktičko čišćenje zuba ili implantata. U grupu pacijenata rizika spadaju pacijenti koji imaju: veštačke zalistke, ranije epizode endokarditisa, kongenitalna oboljenja praćena cijanozom, kongenitalne srčane mane, stečene valvularne disfunkcije, prolaps mitralnih zalistaka, aorto-koronarni by pass. Pojedini autori smatraju da profilaktički teba zaštiti i pacijente sa nekontrolisanim dijabetesom, pacijente na terapiji kortizonom zbog adrenalne insuficijencije i pacijente sa agranulocitozom.

Antibiotici predstavljaju bitan deo tretmana infekcija oralne regije i prevencije komplikacija. Ipak, njihova nekontrolisana i neadekvatna upotreba može imati ozbiljne posledice. Uz mnoštvo različitih medikamenata prisutnih na savremenom tržištu, neophodno je da adekvatan naučni pristup zasnovan na dokazima lekara/stomatologa prilikom preskripcije antibiotika. Potrebno je uvek imati u vidu opasnosti koje su povezane sa upotebom antibiotika kao što su: hipersenzibilizacija pacijenta i anafilaktički šok, toksične reakcije, nastanak rezistentnih sojeva mikroorganizma i superinfekcije.

Bazična istraživanja Bolesti zuba i endodoncija Dečja stomatologija Dental Products Implantologija Istorija stomatologije Klinički slučajevi Kompjuterizovana stomatologija Kontrola infekcije Lekovi u stomatologiji Medicinski kompromitovani pacijenti Oralna higijena Oralna i maksilofacijalna hirurgija Ortopedija vilica Osobe sa posebnim potrebama Paradontologija i oralna medicina Povrede zuba Preventivna stomatologija Stomatološka protetika Stomatološki materijali
COSMEDENT RENAMEL NANO PLUS

Povodom 35 godina od pocetka kompozitnih materijala, firma Cosmedent je proizvela...

THERMOFOTONSKI LOCK-IN IMAGING (TPLI)

Profesor masinstva i industrijskog inzenjeringa na Univerzitetu u Torontu, rekao je:”Ovaj...

ORTODONTSKI 3M INCOGNITO APPLIANCE SYSTEM

Dvodnevni 3M-ov kurs je namenjen ortodontima koji zele da nauce kako...