Ispitivanje biokompatibilnosti dentalnih materijala za punjenje kanala korena implantiranih u mišićno tkivo pacova

ACTA_VETERINARIA[1]

 

Karadžić B, Vujašković M. Ispitivanje biokompatibilnosti dentalnih materijala za punjenje kanala korena implantiranih u mišićno tkivo pacova. Acta Veterinaria 2009;59(2-3):267-76.

 

 

 

Cilj ovog rada je bio da se, na osnovu analize tipa i stepena inflamatorne reakcije koje izazivaju različiti materijali za punjenje kanala korena zuba – sileri, ispita njihova biokompatibilnost nakon unošenja u mišićno tkivo.

U poprečno presečen m. buccinator laboratorijskih pacova Wistar soja implantirane su paste za opturaciju kanala Sealapex (Kerr, Romulus, USA). AH-26 (DE Trey, Zurich, Switzerland) i Spongio cement preparat na bazi PMMA (Tomić, 1981, US patent 4296209), a kao kontrolni materijal stomatološki rozer vosak. Životinje su bile žrtvovane nakon 30 i 60 dana, a materijal je pripreman za patohistološke pretrage standardnom tehnikom i bojen hematoksilin eozinom.

Spongio cement u mišićnom tkivu oko implantiranog materijala daje hronično zapaljenje, uz stvaranje vezivne kapsule sagrađene od fibroblasta i fibrocita. Nakon 60 dana, kapsula je sagrađena od zrelih ćelija i hijeliniziranih kolagenih vlakana. Implantacija Sealpexa u mišićno tkivo pacova, produkuje jaku hroničnu inflamaciju sa masivnom infiltracijom polimorfonukleara i džinovskih ćelija, koja postoji i nakon 60 dana od implantacije.

Pasta AH-26 izaziva burnu reakciju mišićnog tkiva na strano telo sa izraženom limfocitarnom inflitracijom. Nakon 60 dana, prisutna je hronična inflamacija uz prisustvo brojnih džinovskih ćelija i makrofaga koje sadrže fagocitovane deliće materijala, dok vezivno tkivo proliferiše uz stvaranje cističnih tvorevina.

 

 

Bazična istraživanja Bolesti zuba i endodoncija Dečja stomatologija Dental Products Implantologija Istorija stomatologije Klinički slučajevi Kompjuterizovana stomatologija Kontrola infekcije Lekovi u stomatologiji Medicinski kompromitovani pacijenti Oralna higijena Oralna i maksilofacijalna hirurgija Ortopedija vilica Osobe sa posebnim potrebama Paradontologija i oralna medicina Povrede zuba Preventivna stomatologija Stomatološka protetika Stomatološki materijali
COSMEDENT RENAMEL NANO PLUS

Povodom 35 godina od pocetka kompozitnih materijala, firma Cosmedent je proizvela...

THERMOFOTONSKI LOCK-IN IMAGING (TPLI)

Profesor masinstva i industrijskog inzenjeringa na Univerzitetu u Torontu, rekao je:”Ovaj...

ORTODONTSKI 3M INCOGNITO APPLIANCE SYSTEM

Dvodnevni 3M-ov kurs je namenjen ortodontima koji zele da nauce kako...