Hronični orofacijalni bol: dijagnostički i terapijski izazov

AUTOR Todorović Lj.

BaSS_korice1[1]

 

Todorović Lj. Hronični orofacijalni bol: dijagnostički i terapijski izazov. Rad je objavljen u knjizi Scientific Thought and Clinical Practice, editora Dejana Markovića, 2005.

Hronični orofacijalni bol je analiziran, posebno sa aspekta uobičajenih dijagnostičkih i terapijskih dilema. Hronični orofacijalni bol je mnogo češći fenomen nego što se inače očekuje, pošto emotivna tenzija favorizuje nastanak endogenih konflikata, koji se takođe mogu manifestovati u vidu hroničnog orofacijalnog bola, posebno kao psihogeni orofacijalni bol.

U ovom članku su opisani karkateristični modaliteti neurološkog, somatskog i psihogenog bola u orofacijalnoj regiji, sa posebnim isticanjem dijagnostičkih kriterijuma i terapijskih mogućnosti. Osnovni princip prilikom osnivanja i organizacije klinika za tretman bola je sa naglaskom da je tretman od strane većeg broja specijalista na istom mestu pogodniji kako za pacijenta tako i za terapeuta, i omogućava veće šanse za uspeh terapije nego obraćanje drugim specijalistima, posebno na psihijatrijskim klinikama.

 

Bazična istraživanja Bolesti zuba i endodoncija Dečja stomatologija Dental Products Implantologija Istorija stomatologije Klinički slučajevi Kompjuterizovana stomatologija Kontrola infekcije Lekovi u stomatologiji Medicinski kompromitovani pacijenti Oralna higijena Oralna i maksilofacijalna hirurgija Ortopedija vilica Osobe sa posebnim potrebama Paradontologija i oralna medicina Povrede zuba Preventivna stomatologija Stomatološka protetika Stomatološki materijali
COSMEDENT RENAMEL NANO PLUS

Povodom 35 godina od pocetka kompozitnih materijala, firma Cosmedent je proizvela...

THERMOFOTONSKI LOCK-IN IMAGING (TPLI)

Profesor masinstva i industrijskog inzenjeringa na Univerzitetu u Torontu, rekao je:”Ovaj...

ORTODONTSKI 3M INCOGNITO APPLIANCE SYSTEM

Dvodnevni 3M-ov kurs je namenjen ortodontima koji zele da nauce kako...