Glas-jonomer cementi, alternativa kompozitnim materijalima

Carel LD. Glas-jonomer cementi, alternativa kompozitnim materijalima.

Rad je objavljen u knjizi

Scientific Thought and Clinical Practice, editora Dejana Markovića, 2005.

Stalna potreba za napretkom u stomatologiji se zasniva na kontinuirani mpromenama vezanim za profesionalnu percepciju, želje i potrebe pacijenata kao i promenama vezanim za stalni napredak dentalne industrije. Promene vezane profesionalnu perepciju se zasnivaju na saznanju i shvatanju da tretman karijesa nije samo puka tehnika, već zahteva biomedicinski pristup. Primena što je manje moguće invazivnih procedura postaje moguća, a biokompatibilnost privlači profesonalnu pažnju s obzirom da pruža nove terapijske mogućnosti i otvara potpuno nova tržišta.

Interesi pacijnata su se tokom godina takođe promenili, kako daju sve više na značaju estetici, zahtevaju biokompatibilnost i niže cene. Savremena stomatologija se može okarakterisati velikm korakom od metalnih ka nemetalnim restauracijama. Sa aspekta direktne restaurativne stomatologije ovo znači prelaz sa amalgama na kompozite. Zapravo, za direktne restauracije su na raspolaganju sledeći esencijalni materijali: amalgam, kompoziti, glas-jonomer cementi.

Glas-jonomer cementi, ne samo da su bioaktivni materijal, već imaju karakteristike inteligentnih materijala. Interesovanje za amalgamima postepeno opada, a kompoziti  i ako su i daalje u upotrebi, poseduju dosta mana, dok glas-jonomer cementi poseduju ozbiljan potencijal da uskoro postanu materijal prvog izbora za direktne restauracije.

Bazična istraživanja Bolesti zuba i endodoncija Dečja stomatologija Dental Products Implantologija Istorija stomatologije Klinički slučajevi Kompjuterizovana stomatologija Kontrola infekcije Lekovi u stomatologiji Medicinski kompromitovani pacijenti Oralna higijena Oralna i maksilofacijalna hirurgija Ortopedija vilica Osobe sa posebnim potrebama Paradontologija i oralna medicina Povrede zuba Preventivna stomatologija Stomatološka protetika Stomatološki materijali
COSMEDENT RENAMEL NANO PLUS

Povodom 35 godina od pocetka kompozitnih materijala, firma Cosmedent je proizvela...

THERMOFOTONSKI LOCK-IN IMAGING (TPLI)

Profesor masinstva i industrijskog inzenjeringa na Univerzitetu u Torontu, rekao je:”Ovaj...

ORTODONTSKI 3M INCOGNITO APPLIANCE SYSTEM

Dvodnevni 3M-ov kurs je namenjen ortodontima koji zele da nauce kako...