Da li će mineral trioksid agregat zameniti kalcijumhidroksid?

AUTORI: Bakland L.K, Andreasen J. O. Will

Bakland L.K, Andreasen J. O. Will mineral trioxide aggregate replace calcium hydroxide in treating pulpal and periodontal healing complications subsequent to dental trauma? A review. Dent Traumatol 2012;28:25-32.

Abstrakt: U poslednje dve decenije mineral trioksid agregat (MTA) počeo je da zauzima mesto kalcijumhidroksida (CH) u terapiji brojnih pulpnih i periapikalnih komplikacija koje su posledica dentalnih trauma. Ove komplikacije podrazumevaju: i) frakture krunica sa otvaranjem pulpe; ii) nekrozu pulpe zuba sa nezavršenim rastom korena; iii) frakture korenova i nekrozu pulpe u koronarnim fragmentima; iv) eksterne inflamatorne resorpcije.

Glavni razlozi zamene CH sa MTA su odloženi efekat CH u procesu indukcije stvaranja mineralizovanog tkiva, kvalitet tako stvorenog tkiva kao i slabljenje zidova dentina, što u nekim slučajevima dovodi do cervikalnih fraktura zuba sa nezavršenim rastom korena. Iz malog broja dostupnih kliničkih studija čini se da MTA prevazilazi ove nedostatke CH. Nedostatak većeg broja randomizovanih studija može stvarati rezervu u potpunoj zameni CH sa MTA. Postoji urgentna potreba za kliničkim  istraživanjima sa dugim opservacionim periodima koje bi uporedile upotrebu CH i MTA u terapiji pulpnih i periapikalnih komplikacija koje nastaju kao posledica dentalnih trauma.

Clanak u potpunosti preuzet sa:

www.endoexperience.com/documents/Willmineraltrioxideaggregatereplacecalciumhydroxideintrauma-reviewBaklandetal2011.pdf

Download (PDF, 794KB)

Bazična istraživanja Bolesti zuba i endodoncija Dečja stomatologija Dental Products Implantologija Istorija stomatologije Klinički slučajevi Kompjuterizovana stomatologija Kontrola infekcije Lekovi u stomatologiji Medicinski kompromitovani pacijenti Oralna higijena Oralna i maksilofacijalna hirurgija Ortopedija vilica Osobe sa posebnim potrebama Paradontologija i oralna medicina Povrede zuba Preventivna stomatologija Stomatološka protetika Stomatološki materijali
COSMEDENT RENAMEL NANO PLUS

Povodom 35 godina od pocetka kompozitnih materijala, firma Cosmedent je proizvela...

THERMOFOTONSKI LOCK-IN IMAGING (TPLI)

Profesor masinstva i industrijskog inzenjeringa na Univerzitetu u Torontu, rekao je:”Ovaj...

ORTODONTSKI 3M INCOGNITO APPLIANCE SYSTEM

Dvodnevni 3M-ov kurs je namenjen ortodontima koji zele da nauce kako...