Uticaj hroničnog trovanja olovom na aktivnost nekih enzima u krvnom serumu pacova

ACTA_VETERINARIA[1]

 

 

 

Todorović T, Dožić I, Vujanović D, Pejović J, Marjanović M. Uticaj hroničnog trovanja olovom na aktivnost nekih enzima u krvnom serumu pacova. Acta Veterianria 2005;55(5-6):471-82.

 

 

U ovom radu su prikazani rezultati ispitivanja uuticaja hroničnog trovanja olovom na aktivnost enzima aspartat i alanin aminotransferaze (AST i ALT), kao i alkalne fosfataze (ALP) u krvom serumu pacova. Eksperiment je izveden na 130 ženki pacova i njihovih 80 mladunaca. Ženke su tretirane olovo-acetatom oralno putem pijaće vode u dve doze – 100 i 30 mg/kg TM dnevno u trajanju od 10, 20, 30, 40, 50 i 60 dana, dok su njihovi mladunci olovo primali samo preko placente i putem mleka. Nakon žrtvovanja, od životinja je uzimana krv i u krvnom serumu je spektrofotometrijski, na automatskom analizatoru Hitachi 911, određivana aktivnost enzima AST, ALT i ALP.

Dobijeni rezultati su ukazali da hronično trovanje olovom ima za posledicu značajno povećanje aktivnosti enzima AST, ALT i ALP u krvnom serumu ženki pacova, pri čemu se aktivnost navedenih enzima linearno povećavala sa povećanjem vremena intoksikacije. Nisu zapažene značajne razlike u aktivnosti enzima AST i ALT u odnosu na promenjenu dozu olova, dok je u slučaju ALP ustanovljeno da veća doza olova ima za posledicu značajnije povećanje aktivnosti ovog enzima u krvnom serumu. U mladunaca ženki koje su tokom trudnoće i laktacije primale olovo, takođe je ustanovljeno značajno povećanje aktivnosti navedenih enzima u krvnom serumu u odnosu na kontrolnu grupu. Nisu ustanovljene značajne razlike u aktivnosti AST, ALT i ALP u serumu mladunaca u pogledu doze olova koje su njihove majke primale.

Povećanje aktivnosti enzima AST, ALT i ALP u krvnom serumu ženki i  mladunaca je najverovatnije posledica hepatotoksičnog dejstva olova udruženog sa intrahepatičkom holestazom.

 

 

Bazična istraživanja Bolesti zuba i endodoncija Dečja stomatologija Dental Products Implantologija Istorija stomatologije Klinički slučajevi Kompjuterizovana stomatologija Kontrola infekcije Lekovi u stomatologiji Medicinski kompromitovani pacijenti Oralna higijena Oralna i maksilofacijalna hirurgija Ortopedija vilica Osobe sa posebnim potrebama Paradontologija i oralna medicina Povrede zuba Preventivna stomatologija Stomatološka protetika Stomatološki materijali
COSMEDENT RENAMEL NANO PLUS

Povodom 35 godina od pocetka kompozitnih materijala, firma Cosmedent je proizvela...

THERMOFOTONSKI LOCK-IN IMAGING (TPLI)

Profesor masinstva i industrijskog inzenjeringa na Univerzitetu u Torontu, rekao je:”Ovaj...

ORTODONTSKI 3M INCOGNITO APPLIANCE SYSTEM

Dvodnevni 3M-ov kurs je namenjen ortodontima koji zele da nauce kako...