Uticaj cementiranja krunica na zdravlje zubne pulpe

International_Endodontic_Journal[1]Lam CW, Wilson PR. Crown cementation and pulpal health. International Endodontic Journal 1999;32:249-256.

 

Tekst preveli i pripremili: Knežević M, Vuković A.

Ekstracelularna tečnost prisutna u pulpo-dentinskom kompleksu ima veliki značaj za zdravlje zubne pulpe, a poseban efekat  na harmoniju ovog kompleksa ima restaurativna stomatologija. Poznavanje funkcija pulpo-dentinskog kompleksa i njegove reakcije na restaurativne stomatološke tretmane je od velikog značaja jer omogućava razvoj strategija sa ciljem da se očuva vitalnosti pulpe pri stomatološkim zahvatima. Pregled literature pruža informacije zasnovane na dokazima i laboratorijske podatke koji idu u prilog profilaktičkom prekrivanju dentina prilikom preparacija krunice.

Clanak u celini mozete preuzeti ovde.

 

Bazična istraživanja Bolesti zuba i endodoncija Dečja stomatologija Dental Products Implantologija Istorija stomatologije Klinički slučajevi Kompjuterizovana stomatologija Kontrola infekcije Lekovi u stomatologiji Medicinski kompromitovani pacijenti Oralna higijena Oralna i maksilofacijalna hirurgija Ortopedija vilica Osobe sa posebnim potrebama Paradontologija i oralna medicina Povrede zuba Preventivna stomatologija Stomatološka protetika Stomatološki materijali
COSMEDENT RENAMEL NANO PLUS

Povodom 35 godina od pocetka kompozitnih materijala, firma Cosmedent je proizvela...

THERMOFOTONSKI LOCK-IN IMAGING (TPLI)

Profesor masinstva i industrijskog inzenjeringa na Univerzitetu u Torontu, rekao je:”Ovaj...

ORTODONTSKI 3M INCOGNITO APPLIANCE SYSTEM

Dvodnevni 3M-ov kurs je namenjen ortodontima koji zele da nauce kako...