Paste na bazi kalcijum hidroksida – klacifikacija i kliničke indikacije

AUTORI: Fava LRG, Saunders WP

International_Endodontic_Journal[1]Fava LRG, Saunders WP. Calcium hydroxide pastes: slassification and clinical indications (Review). International Endodontic Journal 1999;32:257-282.
Tekst preveli i pripremili: Knežević M, Vuković A.

 

Paste na bazi kalcijum hidroksida se koriste u endodonciji dugi niz godina. Cilj ovog rada je da se opišu različite formulacije pasta na bazi kalcijum hidroksida, koje su opisane sa posebnim osvrtom na materijale koji su korišćeni kao nosač kalcijum hidroksida. Pregled literatura pruža opis potrebnih karakteristika za nosače kroz analizu ex vivo i in vivo studija. Nosači se mogu podeliti na vodene, viskozne i masne, a klinička svojstva kalcijum hidroksida su različita u zavisnosti od izbora nosača. Pregled literature takođe opisuje upotrebu različitih aktivnih komponenti koje  su dodate u kalcijum hidroksidu, kao što su antibakterijski i antiinflamatorni agensi. Smatramo da će ovaj pregled literature od posebne koristi biti kliničarima, jer će im omogućiti da se informišu i donesu odluku o tome koju pastu na bazi kalcijum hidroksida bi trebalo da koriste za određenu endodontsku intervenciju.

Clanak u celini mozete preuzeti ovde.

Bazična istraživanja Bolesti zuba i endodoncija Dečja stomatologija Dental Products Implantologija Istorija stomatologije Klinički slučajevi Kompjuterizovana stomatologija Kontrola infekcije Lekovi u stomatologiji Medicinski kompromitovani pacijenti Oralna higijena Oralna i maksilofacijalna hirurgija Ortopedija vilica Osobe sa posebnim potrebama Paradontologija i oralna medicina Povrede zuba Preventivna stomatologija Stomatološka protetika Stomatološki materijali
COSMEDENT RENAMEL NANO PLUS

Povodom 35 godina od pocetka kompozitnih materijala, firma Cosmedent je proizvela...

THERMOFOTONSKI LOCK-IN IMAGING (TPLI)

Profesor masinstva i industrijskog inzenjeringa na Univerzitetu u Torontu, rekao je:”Ovaj...

ORTODONTSKI 3M INCOGNITO APPLIANCE SYSTEM

Dvodnevni 3M-ov kurs je namenjen ortodontima koji zele da nauce kako...