Matične ćelije iz zubne pulpe

 

stem-cell[1]

Pripremila i prevela na srpski jezik: dr Sanja Ratković

Koliko smo puta slušali o značaju matičnih ćelija, da terapija matičnim ćelijama predstavlja budućnost medicine?

Istraživači sa Napuljskog univerziteta (2nd University of Naples, Italy) su objavili svoja najnovija dostignuća i pokazali da matične ćelije predstavljaju i budućnost stomatologije.

Ali, da se vratimo na sam početak – šta su to matične ćelije. Matične ćelije su nespecijalizovane ćelije koje se mogu deliti tokom dugog vremenskog perioda i koje se pod određenim uslovima mogu diferencirati u druge ćelije. „Stomatološke“ matične ćelije se dobijaju iz komore pulpe mlečnih i stalnih zuba. Jedina razlika je u broju ćelija koje se mogu izdvojiti i njihove sposobnosti da se diferenciraju.

Važni kriterijumi za „stomatološke“ matične ćelije su: zdrava pulpa, intaktan krvotok, odsustvo infekcije, dubokog karijesa i druge patologije. Matične ćelije nisu koncentrisane u nekoj specifičnoj oblasti zdrave pulpe, ali se difuzno šire kroz ćelijsku zonu izneđu nerava i krvnih sudova pulpe. Najbolji izvor matičnih ćelija su zubi mladih, zdravih pacijenata, čije matične ćelije imaju najveću sposobnost ploriferacije, ali se isto tako mogu iskoristiti i matične ćelije iz stalnih zuba sredovečnih osoba. To je velika prednost s obzirom na dužinu trajanja života i gotovo sigurnu upotrebu u budućoj regenerativnoj terapiji, pogotovo kada se zna da su najbolje matične ćelije za terapiju vlastite, jer je na taj način rizik od nebiokompatibilnosti i tkivnog odbijanja sveden na minimum.

Rad u celini u .pdf formatu možete preuzeti ovde:

Download (PDF, 450KB)

Više o ovoj temi možete pročitati ovde:

Download (PDF, 136KB)

Bazična istraživanja Bolesti zuba i endodoncija Dečja stomatologija Dental Products Implantologija Istorija stomatologije Klinički slučajevi Kompjuterizovana stomatologija Kontrola infekcije Lekovi u stomatologiji Medicinski kompromitovani pacijenti Oralna higijena Oralna i maksilofacijalna hirurgija Ortopedija vilica Osobe sa posebnim potrebama Paradontologija i oralna medicina Povrede zuba Preventivna stomatologija Stomatološka protetika Stomatološki materijali
COSMEDENT RENAMEL NANO PLUS

Povodom 35 godina od pocetka kompozitnih materijala, firma Cosmedent je proizvela...

THERMOFOTONSKI LOCK-IN IMAGING (TPLI)

Profesor masinstva i industrijskog inzenjeringa na Univerzitetu u Torontu, rekao je:”Ovaj...

ORTODONTSKI 3M INCOGNITO APPLIANCE SYSTEM

Dvodnevni 3M-ov kurs je namenjen ortodontima koji zele da nauce kako...