Greške i ograničenja pri upotrebi rendgenograma u endodonciji: komparativna studija sa radioviziografijom i kompjuterizovanom tomografijom

AUTOR Gorduysus MO, Acer U

Stevanović M. Procena upotrebe Er:YAG lasera u tkivu gleđi, dentina i pulpe. Rad je objavljen u knjizi Scientific Thought and Clinical Practice, editora Dejana Markovića, 2005. 

Istraživanje je dizajnirano sa ciljem da uporedi ograničenja i greške kod konvencionalnih radiografa u odnosu na radioviziografsku radiografiju (RVG) i kompjuterizovanu tomografiju (CT) koje mogu dovesti do grašaka pri rutinskoj terapiji kanala korena zuba. Kod 50 izvađenih zuba sa jednim ili više korenova su u skladu sa njihovim anatomskim strukturama napravljene greške po prinicipu slučajnog uzorka koje simuliraju potencijalne greške koje mogu nastati prilikom terapije kanala korena. Onda su fotografisani i urađen je radiograf svih zuba sa standardnim uglom snimanja i tehnikom paralelnih zraka. Sledeći korak je bio fotografisanje i radiografisanje proksimalnog aspekta zuba radi dokazivanja grešaka. Dodatno su urađeni RVG i CT  snimci. RVG i standardni snimci su upoređivani i evaluirani od strane iste grupe koju su činili stomatolozi, endodontisti i student kako bi otkrili skrivene greške u procedure. U grupi RVG snimaka stopa neuspeha je bila 79% (rezultat je bio statistički značajan p=0,00001). U grupi sa standaradnim radiografima stopa neuspeha je bila 71,8% (rezultat je io statistički značajan p=0,0042). Nismo mogli da dobijemo očekivani rezultat iz grupe sa CT snimcima. Na CT snimcima su jedino mogli da se razlikuju napunjeni kanali od ostalih; nije postojala mogućnost da se napravi vizuelna razlika u gustini materijala za punjenje kanala korena zuba ili eventualno prisusto instrumenta u kanalu. Zaključili smo da su tokom terapije kanala korena zuba RVG snimci bolji za otkrivanje grešaka u procedure u odnosu na standardne radiografe, ali oba metoda nisu pokazali dovoljnu preciznost.

Bazična istraživanja Bolesti zuba i endodoncija Dečja stomatologija Dental Products Implantologija Istorija stomatologije Klinički slučajevi Kompjuterizovana stomatologija Kontrola infekcije Lekovi u stomatologiji Medicinski kompromitovani pacijenti Oralna higijena Oralna i maksilofacijalna hirurgija Ortopedija vilica Osobe sa posebnim potrebama Paradontologija i oralna medicina Povrede zuba Preventivna stomatologija Stomatološka protetika Stomatološki materijali
COSMEDENT RENAMEL NANO PLUS

Povodom 35 godina od pocetka kompozitnih materijala, firma Cosmedent je proizvela...

THERMOFOTONSKI LOCK-IN IMAGING (TPLI)

Profesor masinstva i industrijskog inzenjeringa na Univerzitetu u Torontu, rekao je:”Ovaj...

ORTODONTSKI 3M INCOGNITO APPLIANCE SYSTEM

Dvodnevni 3M-ov kurs je namenjen ortodontima koji zele da nauce kako...