Eksterna i interna kompjuterizovana makromorfologija kod 3D-rekonstruisanih gornjih molara

AUTORI: Bjorndal L, Carlsen O, Thuesen G, Darvann T

International_Endodontic_Journal[1]Pripremila i prevela na srpski jezik: Knežević M.

Bjorndal L, Carlsen O, Thuesen G, Darvann T. External and internal computed macromorphology in 3D-reconstructed maxillary mollars using computerized X-ray microtomography. International Endodontic Journal 1999;32:3-9.

 

Cilj Cilj ove studije je bila da se urade kvalitativne analize povezanosti između eksterne i interne makromorfologije korenskog kompleksa i korišćenja frakciono dimenzione analize između oblika spoljašnje površine korena i oblika kanala korena.

Metodologija Na osnovu X-zracima kompjuterizivane transaksijalne mikrotomografije obavljena je kvalitativna i kvantitativna analiza spoljašnje i unutrašnje makromorfologije korenskog kompleksa kod stalnih gornjih molara korišćenjem dobro definisanih makromorfoloških varijabli i frakciono dimenzione analize. Pet gornjih molara je postavljeno između mikrofokusa cevi X-zraka, sa fokalnom tačkom veličine 0,07mm, Thomson-SCF pojačivača slike i CCD kamere koji predstvalja detektor  za tomograf. Između 100 i 240 tomogrfskih 2D slika je napravljeno na svakom zubu. Sklapajući slajskove postignut je 3D volumen. Segmentacija gleđi, dentina i pulpnog prostora je postignuta pomoću morfološkog zadržavajućeg filtera. Nakon toga je konstruisan prikaz površine.  Vizuelizacija zuba je napravljena na taj način što je tvrdo zubno tkivo učinjeno transparentno, a komora pulpe i sistem kanala korena neprozirni. Na osnovu ovoga  je postalo moguće utvrditi vezu između spoljašnje i unutrašnje makromorfologije kruničnog i korenskog kompleksa.

Rezultati Postoji jaka korelacija između broja, pozicije i poprečnog preseka kanala korena i pozicije i stepena manifestacije makrostrukture korenskog kompleksa. Podaci sa frakciono dimenzione analize su takođe pokazali visoku korelaciju između oblika kanala korena i odgovarajućih korenova.

Zaključak Smatra se da ovaj vid 3D analize predstavlja osnovu za pretkliničku obuku u oblasti osnovne endodontske procedure.

Clanak u celini mozete preuzeti ovde.

 

 

Bazična istraživanja Bolesti zuba i endodoncija Dečja stomatologija Dental Products Implantologija Istorija stomatologije Klinički slučajevi Kompjuterizovana stomatologija Kontrola infekcije Lekovi u stomatologiji Medicinski kompromitovani pacijenti Oralna higijena Oralna i maksilofacijalna hirurgija Ortopedija vilica Osobe sa posebnim potrebama Paradontologija i oralna medicina Povrede zuba Preventivna stomatologija Stomatološka protetika Stomatološki materijali
COSMEDENT RENAMEL NANO PLUS

Povodom 35 godina od pocetka kompozitnih materijala, firma Cosmedent je proizvela...

THERMOFOTONSKI LOCK-IN IMAGING (TPLI)

Profesor masinstva i industrijskog inzenjeringa na Univerzitetu u Torontu, rekao je:”Ovaj...

ORTODONTSKI 3M INCOGNITO APPLIANCE SYSTEM

Dvodnevni 3M-ov kurs je namenjen ortodontima koji zele da nauce kako...