Novine i potvrđeni principi u radu sa decom – od prevencije do terapije (KME=5 BODOVA)

Sekcija za dečju i preventivnu stomatologiju organizuje simpozijum akreditovan pod brojem В-850/16-II

Tema: „Novine i potvrđeni principi u radu sa decom – od prevencije do terapije“

Subota, 9. April 2016.

Srpsko lekarsko društvo, Džordža Vašingtona 19, Beograd

Predavanja:

  1. Procena rizika za nastanak oralnih oboljenja – Doc dr Perić Tamara
  2. Izbor medikamenata u lečenju rekurentnih aftoznih ulceracija kod dece – Doc dr Petrović Bojan
  3. Suvo radno polje – Prof. dr Vulićević Zoran
  4. Prvi stomatološki tretman kod povreda mlečnih zuba – Prof. dr Marković Dejan

Program predavanja počinje u 10 časova. Broj bodova 5. Cena kotizacije 2000 dinara, za članove SLD besplatno. Broj mesta ograničen.

 

Predsednik Sekcije za dečju i preventivnu stomatologiju

Prof. dr Vanja Petrović

Bazična istraživanja Bolesti zuba i endodoncija Dečja stomatologija Dental Products Implantologija Istorija stomatologije Klinički slučajevi Kompjuterizovana stomatologija Kontrola infekcije Lekovi u stomatologiji Medicinski kompromitovani pacijenti Oralna higijena Oralna i maksilofacijalna hirurgija Ortopedija vilica Osobe sa posebnim potrebama Paradontologija i oralna medicina Povrede zuba Preventivna stomatologija Stomatološka protetika Stomatološki materijali
COSMEDENT RENAMEL NANO PLUS

Povodom 35 godina od pocetka kompozitnih materijala, firma Cosmedent je proizvela...

THERMOFOTONSKI LOCK-IN IMAGING (TPLI)

Profesor masinstva i industrijskog inzenjeringa na Univerzitetu u Torontu, rekao je:”Ovaj...

ORTODONTSKI 3M INCOGNITO APPLIANCE SYSTEM

Dvodnevni 3M-ov kurs je namenjen ortodontima koji zele da nauce kako...