Revidirane smernice za korišćenje profilakse protiv infektivnog endokarditisa – objavljene 2007 godine

U Allen; Canadian Paediatric Society, Infectious Diseases and Immunization Committee. Infective endocarditis: Updated guidelines. Can J Infect Dis Med Microbiol 2010;21(2):74-77.

AHA (American Heart Association) je 2007. godine objavila poslednje revidirane smernice za korišćenje profilakse protiv infektivnog endokarditisa. Ova revizija predstavlja pojednostavljene preporuke zasnovane na podacima dobijenim tokom poslednje dve decenije(1,2). Broj ciljnih grupa i procedura za koje je opravdano koristit profilaksu je drastično smanjen. U članku ispod je sažetak preporuka koje je dala AHA, preporuke se u celini mogu naći ovde.

Download (PDF, 521KB)

 

 

Profilakse protiv infektivnog endokarditisa – 2007http://www.dentopedia.info/wp-content/uploads/2015/06/Heart_anterior_exterior_view-1024x936.jpghttp://www.dentopedia.info/wp-content/uploads/2015/06/Heart_anterior_exterior_view-150x150.jpg admin Medicinski kompromitovani pacijentiProtokoli u stomatologiji,,,,,
Revidirane smernice za korišćenje profilakse protiv infektivnog endokarditisa - objavljene 2007 godine U Allen; Canadian Paediatric Society, Infectious Diseases and Immunization Committee. Infective endocarditis: Updated guidelines. Can J Infect Dis Med Microbiol 2010;21(2):74-77. AHA (American Heart Association) je 2007. godine objavila poslednje revidirane smernice za korišćenje profilakse protiv infektivnog endokarditisa. Ova revizija predstavlja...
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;">Revidirane smernice za korišćenje profilakse protiv infektivnog endokarditisa - objavljene 2007 godine</span></p> U Allen; Canadian Paediatric Society, Infectious Diseases and Immunization Committee. Infective endocarditis: Updated guidelines. Can J Infect Dis Med Microbiol 2010;21(2):74-77. <p style="text-align: justify;">AHA (American Heart Association) je 2007. godine objavila poslednje revidirane smernice za korišćenje profilakse protiv infektivnog endokarditisa. Ova revizija predstavlja pojednostavljene preporuke zasnovane na podacima dobijenim tokom poslednje dve decenije(1,2). Broj ciljnih grupa i procedura za koje je opravdano koristit profilaksu je drastično smanjen. U članku ispod je sažetak preporuka koje je dala AHA, preporuke se u celini mogu naći <a href="http://circ.ahajournals.org/" target="_blank">ovde.</a></p>