AUTOR: Administrator

PreventivaNoviGrip[1]Šta je grip i koji su njegovi simptomi?

Šta je svinjski grip? Šta je ptičji grip?

Kako se terba ponašati u slučaju pandemije gripa u Srbiji?

U ovoj  brošuri naći ćete odgovore na ova pitanja.

Brošura je namenjena svima koji žele da saznaju osnovne informacije o gripu i merama zaštite od gripa.

Borušu u pdf formatu možete preuzeti ovde:

Download (PDF, 678KB)

 

 

Protokol za prevenciju gripahttp://www.dentopedia.info/wp-content/uploads/2015/05/cute-1294145_1280-1024x1019.pnghttp://www.dentopedia.info/wp-content/uploads/2015/05/cute-1294145_1280-150x150.png admin Protokoli u stomatologiji,,
AUTOR: Administrator Šta je grip i koji su njegovi simptomi? Šta je svinjski grip? Šta je ptičji grip? Kako se terba ponašati u slučaju pandemije gripa u Srbiji? U ovoj  brošuri naći ćete odgovore na ova pitanja. Brošura je namenjena svima koji žele da saznaju osnovne informacije o gripu i merama zaštite od...
<strong>AUTOR</strong>: <span class="createdby">Administrator </span> <a href="http://www.dentopedia.info/wp-content/uploads/2015/05/PreventivaNoviGrip1.jpg"><img class="alignleft wp-image-796" src="http://www.dentopedia.info/wp-content/uploads/2015/05/PreventivaNoviGrip1.jpg" alt="PreventivaNoviGrip[1]" width="178" height="180" /></a>Šta je grip i koji su njegovi simptomi? Šta je svinjski grip? Šta je ptičji grip? Kako se terba ponašati u slučaju pandemije gripa u Srbiji? U ovoj  brošuri naći ćete odgovore na ova pitanja. Brošura je namenjena svima koji žele da saznaju osnovne informacije o gripu i merama zaštite od gripa. Borušu u pdf formatu možete preuzeti ovde: <p style="text-align: center;"></p>