POŠTOVANE KOLEGE,

MAKEDONSKO STOMATOLOŠKO DRUŠTVO U SARADNJI SA STOMATOLOŠKIM FAKULTETOM U SKOPJU PRI UKIM, IMA ČAST I PRIVILEGIJU DA NAJAVI SEDMI KONGRES STOMATOLOGA MAKEDONIJE SA MEDJUNARODNIM UČEŠĆEM, UZ MOTO “STOMATOLOŠKA NAUKA U SVAKODNEVNOJ PRAKSI” KOJI ĆE SE ODRŽATI OD 11 do 14 JUNA NA OHRIDU.

Više o ovom kongresu možete saznati ovde.

SEDMI KONGRES STOMATOLOGA MAKEDONIJE 11-14 JUNI 2015http://www.dentopedia.info/wp-content/uploads/2015/06/flaer4.pnghttp://www.dentopedia.info/wp-content/uploads/2015/06/flaer4-150x150.png admin Nova obaveštenja
POŠTOVANE KOLEGE, MAKEDONSKO STOMATOLOŠKO DRUŠTVO U SARADNJI SA STOMATOLOŠKIM FAKULTETOM U SKOPJU PRI UKIM, IMA ČAST I PRIVILEGIJU DA NAJAVI SEDMI KONGRES STOMATOLOGA MAKEDONIJE SA MEDJUNARODNIM UČEŠĆEM, UZ MOTO 'STOMATOLOŠKA NAUKA U SVAKODNEVNOJ PRAKSI' KOJI ĆE SE ODRŽATI OD 11 do 14 JUNA NA OHRIDU. Više o ovom kongresu možete saznati...
POŠTOVANE KOLEGE, MAKEDONSKO STOMATOLOŠKO DRUŠTVO U SARADNJI SA STOMATOLOŠKIM FAKULTETOM U SKOPJU PRI UKIM, IMA ČAST I PRIVILEGIJU DA NAJAVI SEDMI KONGRES STOMATOLOGA MAKEDONIJE SA MEDJUNARODNIM UČEŠĆEM, UZ MOTO "STOMATOLOŠKA NAUKA U SVAKODNEVNOJ PRAKSI" KOJI ĆE SE ODRŽATI OD 11 do 14 JUNA NA OHRIDU. Više o ovom kongresu možete saznati <a href="http://www.msd.org.mk/kongres" target="_blank">ovde.</a>