Archives for Stomatološka protetika

Bolesti zuba i endodoncija

MOCK UP, WAX UP

Za svakog pacijenta za kog su indikovane fiksne nadoknade, preporucuje se unapred izrada "mock up"-a ili "wax-up"-a. Ovo omogućava i stomatologu i pacijentu da unapred vide kako će izgledati buduće…
Stomatološka protetika

Konzervativni pristup – reparatura zalomljene keramike na metalokeramickim radovima, prikaz nekoliko slucajeva

Nova era u stomatologiji zasniva se na principu minimalne konzervativne intervencije za tretman bilo kojeg patoloskog stanja. Zato se i stavlja veci naglasak na procedure reparature umesto na protokole zamene…
DentopediaNova verzija Dentopedia.info2018