Stomatoloski restroativni materijali su najcesce zamenjivani vestacki materijali u ljudskom telu. Uprkos tome, biokompatibilnost ovih materijala, narocito amalgama, nije podrobno ispitivana sve do ranih osamdesetih godina. Zadnjih godina, amalgam se sve manje koristi, u Norveskoj je njegova upotreba cak i zabranjena, zamenjujemo ga materijalima koji imaju bolju estetiku, ali, da li je i njihova biokompatibilnost bolja?

Download (PDF, 1.01MB)

Risk aspects of dental restoratives: From amalgam to toothcolored materialshttp://www.dentopedia.info/wp-content/uploads/2015/12/amalgam.jpghttp://www.dentopedia.info/wp-content/uploads/2015/12/amalgam-150x150.jpg admin Stomatološki materijali,,,,,
Stomatoloski restroativni materijali su najcesce zamenjivani vestacki materijali u ljudskom telu. Uprkos tome, biokompatibilnost ovih materijala, narocito amalgama, nije podrobno ispitivana sve do ranih osamdesetih godina. Zadnjih godina, amalgam se sve manje koristi, u Norveskoj je njegova upotreba cak i zabranjena, zamenjujemo ga materijalima koji imaju bolju estetiku, ali,...
Stomatoloski restroativni materijali su najcesce zamenjivani vestacki materijali u ljudskom telu. Uprkos tome, biokompatibilnost ovih materijala, narocito amalgama, nije podrobno ispitivana sve do ranih osamdesetih godina. Zadnjih godina, amalgam se sve manje koristi, u Norveskoj je njegova upotreba cak i zabranjena, zamenjujemo ga materijalima koji imaju bolju estetiku, ali, da li je i njihova biokompatibilnost bolja?