Savremeni pristup terapiji karijesa – Carisolv sistem za hemijsko-mehaničko uklanjanje karijesa

AUTORI: Tamara Perić, Dejan Marković

Apstrakt: Bez obzira na neprestano usavršavanje stomatološke opreme i materijala, problem rotirajućih instrumenata za uklanjanje karijesa još uvek nije rešen na zadovoljavajući način. U terapiji karijesa se poslednjih decenija nude mnogobrojne mogućnosti koje su se razvile sa ciljem da zamene mašinske instrumente, a jedna od njih je hemijsko-mehanička metoda uklanjanja karijesa. Ova ideja datira iz 1970-ih godina, a njena suština je bila da se na karijesno tkivo zuba aplikuje rastvor koji će ga razmekšati i omogućiti da se izmenjeno tkivo jednostavno ukloni bez upotrebe mašinskih instrumenata. Prednosti ovakvog terapijskog postupka bile su: selektivno uklanjanje karijesnog tkiva, izostanak bolnih senzacija, smanjena upotreba lokalnih anestetika, odnosno smanjena mogućnost oštećenja pulpe. Cilj rada je bio da se predstavi Carisolv sistem za hemijsko-mehaničko uklanjanje karijesa i ukaže na njegove osnovne karakteristike, mehanizam delovanja, kliničku proceduru i stav pacijenata prema novoj metodi.

Clanak u celini mozete preuzeti ovde.

Savremeni pristup terapiji karijesa – Carisolv sistem za hemijsko-mehaničko uklanjanje karijesa admin Bolesti zuba i endodoncijaDečja stomatologijaStomatološki materijali,,
Savremeni pristup terapiji karijesa - Carisolv sistem za hemijsko-mehaničko uklanjanje karijesa AUTORI: Tamara Perić, Dejan Marković Apstrakt: Bez obzira na neprestano usavršavanje stomatološke opreme i materijala, problem rotirajućih instrumenata za uklanjanje karijesa još uvek nije rešen na zadovoljavajući način. U terapiji karijesa se poslednjih decenija nude mnogobrojne mogućnosti koje su se...
<strong>Savremeni pristup terapiji karijesa - Carisolv sistem za hemijsko-mehaničko uklanjanje karijesa</strong> <strong>AUTORI:</strong> Tamara Perić, Dejan Marković <strong>Apstrakt:</strong> Bez obzira na neprestano usavršavanje stomatološke opreme i materijala, problem rotirajućih instrumenata za uklanjanje karijesa još uvek nije rešen na zadovoljavajući način. U terapiji karijesa se poslednjih decenija nude mnogobrojne mogućnosti koje su se razvile sa ciljem da zamene mašinske instrumente, a jedna od njih je hemijsko-mehanička metoda uklanjanja karijesa. Ova ideja datira iz 1970-ih godina, a njena suština je bila da se na karijesno tkivo zuba aplikuje rastvor koji će ga razmekšati i omogućiti da se izmenjeno tkivo jednostavno ukloni bez upotrebe mašinskih instrumenata. Prednosti ovakvog terapijskog postupka bile su: selektivno uklanjanje karijesnog tkiva, izostanak bolnih senzacija, smanjena upotreba lokalnih anestetika, odnosno smanjena mogućnost oštećenja pulpe. Cilj rada je bio da se predstavi Carisolv sistem za hemijsko-mehaničko uklanjanje karijesa i ukaže na njegove osnovne karakteristike, mehanizam delovanja, kliničku proceduru i stav pacijenata prema novoj metodi. Clanak u celini mozete preuzeti <a href="http://www.researchgate.net/publication/47393498__Chemomechanical_caries_removal_" target="_blank">ovde</a>.