Naslov: Rendgenološka procena apeksogeneze nakon promene hidroksiapatita

Title: RADIOLOGICAL ASSESMENT OF APEX FORMATION FOLLOWING USE OF HYDROXYAPATITE

Autors: Marković D, Petrović V, Krstić N, Lazarević-Macanović M, Nikolić Z.

Objavljen u: Acta Veterinaria 2007;57(2-3):275-87.

Abstrakt:Tretman pulpe u vreme kada još uvek traje rast i razvoj korena predstavlja i dalje klinički izazov. Pored kalcijum hidroksida, najčešće i najduže upotrebljavanog medikamenta u ovakvim slučajevima, svakodenvno se testiraju i mnogi drugi materijali. Nakon što su se sintetski biomaterijali pokazali uspešnim u restauraciji kostnog tkiva uz njihovu priznatu biokompatibilnost i biokonduktivnost, naša namera je bila da istražimo mogućnost primene hidroksiapatita  kao sintetskog biomaterijala  u endodontskom tretmanu zuba sa nezavršenim rastom korena. U ovom istrašivanju primenjen je Beohap, sintetski hidroksiapatit, prosečne veličine čestica ? 100?m, aplikovan na 24 zuba sa nezavršenim rastom korena kod tri psa uzrasta 5,5 meseci. Uzorci su kontrolisani radiografski i poređeni sa kontralateralnim netretiranim zubima do završetka rasta korena. Tretirani zubi su podeljeni u tri grupe: u prvoj je urađeno direktno prekrivanje pulpe, u drugoj je pulpa uklonjena do cementno-gleđne granice, a u trećoj je pulpa uklonjena do radiografski vidljivog vrha korena. Na osnovu analize rendgen filmova utvrđeno je da je formiranje vrha korena bilo završeno u sve tri grupe bez statističkih značajnosti razlika (Fisher’s i ?2 testovi). Deformiteti vrha korena uočeni su u 2 uzorka u trećoj grupi (25%).

Download (PDF, 270KB)

Radiological assesment of apex formation following use of hydroxyapatitehttp://www.dentopedia.info/wp-content/uploads/2015/05/ACTA_VETERINARIA3.jpghttp://www.dentopedia.info/wp-content/uploads/2015/05/ACTA_VETERINARIA3-150x150.jpg admin Bazična istraživanjaBolesti zuba i endodoncijaDečja stomatologijaStomatološki materijali,,,,,,,
Naslov: Rendgenološka procena apeksogeneze nakon promene hidroksiapatita Title: RADIOLOGICAL ASSESMENT OF APEX FORMATION FOLLOWING USE OF HYDROXYAPATITE Autors: Marković D, Petrović V, Krstić N, Lazarević-Macanović M, Nikolić Z. Objavljen u: Acta Veterinaria 2007;57(2-3):275-87. Abstrakt:Tretman pulpe u vreme kada još uvek traje rast i razvoj korena predstavlja i dalje klinički izazov. Pored kalcijum hidroksida,...
<strong>Naslov:</strong> Rendgenološka procena apeksogeneze nakon promene hidroksiapatita <strong>Title:</strong> RADIOLOGICAL ASSESMENT OF APEX FORMATION FOLLOWING USE OF HYDROXYAPATITE <strong>Autors:</strong> Marković D, Petrović V, Krstić N, Lazarević-Macanović M, Nikolić Z. <strong>Objavljen u:</strong> Acta Veterinaria 2007;57(2-3):275-87. <strong>Abstrakt:</strong>Tretman pulpe u vreme kada još uvek traje rast i razvoj korena predstavlja i dalje klinički izazov. Pored kalcijum hidroksida, najčešće i najduže upotrebljavanog medikamenta u ovakvim slučajevima, svakodenvno se testiraju i mnogi drugi materijali. Nakon što su se sintetski biomaterijali pokazali uspešnim u restauraciji kostnog tkiva uz njihovu priznatu biokompatibilnost i biokonduktivnost, naša namera je bila da istražimo mogućnost primene hidroksiapatita  kao sintetskog biomaterijala  u endodontskom tretmanu zuba sa nezavršenim rastom korena. U ovom istrašivanju primenjen je Beohap, sintetski hidroksiapatit, prosečne veličine čestica ? 100?m, aplikovan na 24 zuba sa nezavršenim rastom korena kod tri psa uzrasta 5,5 meseci. Uzorci su kontrolisani radiografski i poređeni sa kontralateralnim netretiranim zubima do završetka rasta korena. Tretirani zubi su podeljeni u tri grupe: u prvoj je urađeno direktno prekrivanje pulpe, u drugoj je pulpa uklonjena do cementno-gleđne granice, a u trećoj je pulpa uklonjena do radiografski vidljivog vrha korena. Na osnovu analize rendgen filmova utvrđeno je da je formiranje vrha korena bilo završeno u sve tri grupe bez statističkih značajnosti razlika (Fisher's i ?<sup>2</sup> testovi). Deformiteti vrha korena uočeni su u 2 uzorka u trećoj grupi (25%).