U savremenim uslovima života deca su sve češće izložena povredama te su i traume zuba, kako stalnih tako i mlečnih, sve više zastupljene. Razlika u morfologiji krunice zuba, građi koštanog tkiva, alveole i periodoncijuma uslovljava razliku u specifičnostima povreda mlečne i stalne denticije. Koren mlečnih zuba je kraći, često nezavršenog rasta ili sa započetom resorpcijom, krunica je kraća i zdepasta te se relativno teško lomi, odnosno lakše dolazi do povreda potpornih zkiva zuba tkiva tj. luksacija.
U dosadašnjoj literaturi, intruzije se opisuju kao jedne od najzastupljenijih luksacija u mlečnoj denticiji. Intrudovan zub je potpuno ili delimično utisnut u alveolarnu kost a periodontalni ligamenti i neurovaskularna vlakna su oštećena. Većina dece sa intruzionim povredama mlečnih zuba su uzrasta dve godine ili mlađa, što odgovara periodu kada deca uče da hodaju kada su, zbog nestabilnosti u održavanju ravnoteže, padovi veoma česti.
Komplikacije povrede su mnogobrojne i česte: diskoloracija i nekroza pulpe povređenog zuba, obliteracija kanala korena, gingivalna retrakcija, patološka resorpcija korena i prevremeni gubitak zuba. Promena boje je jedna od najčešćih komplikacija intruzija. Neretko, ona je i jedini klinički znak traume. Klinička istraživanja su pokazala da u mnogim slučajevima nema radiografskih niti kliničkih znakova infekcije mlečnih zuba sa diskoloracijom. Većina tih zuba eksfolira u očekivanom periodu i zbog toga nema potrebe za tretmanom istih, ali je adekvatan monitoring potreban radi kontrole mogućih dodatnih simptoma. One zavise i od intenziteta sile koja je delovala i vrste povrede, pri čemu su najozbiljnije komplikacije povrede zametka stalnog zuba. Angulacija i dilaceracija krunice i korena stalnog zuba zamenika, delimični ili potpuni zastoj razvitka korena i poremećaj u nicanju nastaju usled jakog, direktnog udarca intrudiranog mlečnog zuba u zametak stalnog. Mesto oštećenja zavisi od stepena mineralizacije stalnog zuba u trenutku povrede. Ukoliko se rendgen snimkom otkrije blizak kontakt vrha korena mlečnog zuba i krunice njegovog zamenika neophodna je ekstrakcija traumatizovanog mlečnog zuba.
Potrebno je upoznati roditelje sa činjenicom da je brzina dolaska kod stomatologa nakon povrede zuba radi pružanja prve pomoći, kao i redovne kontrole od suštinskog značaja za prognozu povređenog zuba. Prioritet u terapiji povreda u mlečnoj denticiji zauzima normalan razvoj zametka stalnog zuba zamenika. Upravo iz tog razloga su neophodni redovni kontrolni pregledi kako bi se na vreme sprečile moguće komplikacije i poremećaj u razvoju zametka stalnog zuba. Prema uputstvima International Association of Dental Traumatology (IADT), kontrolni pregledi nakon intruzionih povreda su predviđeni nakon 7 dana, 3-4 nedelje (uključuje i radiografski snimak), 6-8 nedelja, 6 meseci (uključuje i radiografski snimak), 1 godine (uključuje i radiografski snimak) i jednom godišnje do eksfolijacije.
Iako neki autori sugerišu ekstrakciju teško intrudiranih zuba smatra se da je dobro sačekati spontanu re-erupcija čak i u slučajevima kompletnog gingivalnog utisnuća krunice.
U dečjem uzrastu traume su uglavnom posledica pada ili povrede u igri i kao takve teško ih je prevenirati. Iz tih razloga neretko se dešava da je upravo povreda zuba razlog prvog susreta deteta sa stomatologom. Trauma sama po sebi ne pretstavlja samo fizičku traumu za dete već i psihološku, kako za dete tako i za roditelje. Stoga je adekvatan pristup i tretman od strane stomatologa u takvim situacijama veoma bitan.
Rad koji je u vezi sa ovim tekstom mozete preuzeti ovde.
Intruzivne povrede mlečnih zuba admin Dečja stomatologijaPovrede zuba,,,,,
U savremenim uslovima života deca su sve češće izložena povredama te su i traume zuba, kako stalnih tako i mlečnih, sve više zastupljene. Razlika u morfologiji krunice zuba, građi koštanog tkiva, alveole i periodoncijuma uslovljava razliku u specifičnostima povreda mlečne i stalne denticije. Koren mlečnih zuba je kraći, često...
<div align="justify">U savremenim uslovima života deca su sve češće izložena povredama te su i traume zuba, kako stalnih tako i mlečnih, sve više zastupljene. Razlika u morfologiji krunice zuba, građi koštanog tkiva, alveole i periodoncijuma uslovljava razliku u specifičnostima povreda mlečne i stalne denticije. Koren mlečnih zuba je kraći, često nezavršenog rasta ili sa započetom resorpcijom, krunica je kraća i zdepasta te se relativno teško lomi, odnosno lakše dolazi do povreda potpornih zkiva zuba tkiva tj. luksacija.</div> <div align="justify">U dosadašnjoj literaturi, intruzije se opisuju kao jedne od najzastupljenijih luksacija u mlečnoj denticiji. Intrudovan zub je potpuno ili delimično utisnut u alveolarnu kost a periodontalni ligamenti i neurovaskularna vlakna su oštećena. Većina dece sa intruzionim povredama mlečnih zuba su uzrasta dve godine ili mlađa, što odgovara periodu kada deca uče da hodaju kada su, zbog nestabilnosti u održavanju ravnoteže, padovi veoma česti.</div> <div align="justify">Komplikacije povrede su mnogobrojne i česte: diskoloracija i nekroza pulpe povređenog zuba, obliteracija kanala korena, gingivalna retrakcija, patološka resorpcija korena i prevremeni gubitak zuba. Promena boje je jedna od najčešćih komplikacija intruzija. Neretko, ona je i jedini klinički znak traume. Klinička istraživanja su pokazala da u mnogim slučajevima nema radiografskih niti kliničkih znakova infekcije mlečnih zuba sa diskoloracijom. Većina tih zuba eksfolira u očekivanom periodu i zbog toga nema potrebe za tretmanom istih, ali je adekvatan monitoring potreban radi kontrole mogućih dodatnih simptoma. One zavise i od intenziteta sile koja je delovala i vrste povrede, pri čemu su najozbiljnije komplikacije povrede zametka stalnog zuba. Angulacija i dilaceracija krunice i korena stalnog zuba zamenika, delimični ili potpuni zastoj razvitka korena i poremećaj u nicanju nastaju usled jakog, direktnog udarca intrudiranog mlečnog zuba u zametak stalnog. Mesto oštećenja zavisi od stepena mineralizacije stalnog zuba u trenutku povrede. Ukoliko se rendgen snimkom otkrije blizak kontakt vrha korena mlečnog zuba i krunice njegovog zamenika neophodna je ekstrakcija traumatizovanog mlečnog zuba.</div> <div align="justify">Potrebno je upoznati roditelje sa činjenicom da je brzina dolaska kod stomatologa nakon povrede zuba radi pružanja prve pomoći, kao i redovne kontrole od suštinskog značaja za prognozu povređenog zuba. Prioritet u terapiji povreda u mlečnoj denticiji zauzima normalan razvoj zametka stalnog zuba zamenika. Upravo iz tog razloga su neophodni redovni kontrolni pregledi kako bi se na vreme sprečile moguće komplikacije i poremećaj u razvoju zametka stalnog zuba. Prema uputstvima International Association of Dental Traumatology (IADT), kontrolni pregledi nakon intruzionih povreda su predviđeni nakon 7 dana, 3-4 nedelje (uključuje i radiografski snimak), 6-8 nedelja, 6 meseci (uključuje i radiografski snimak), 1 godine (uključuje i radiografski snimak) i jednom godišnje do eksfolijacije.</div> <div align="justify">Iako neki autori sugerišu ekstrakciju teško intrudiranih zuba smatra se da je dobro sačekati spontanu re-erupcija čak i u slučajevima kompletnog gingivalnog utisnuća krunice.</div> <div align="justify">U dečjem uzrastu traume su uglavnom posledica pada ili povrede u igri i kao takve teško ih je prevenirati. Iz tih razloga neretko se dešava da je upravo povreda zuba razlog prvog susreta deteta sa stomatologom. Trauma sama po sebi ne pretstavlja samo fizičku traumu za dete već i psihološku, kako za dete tako i za roditelje. Stoga je adekvatan pristup i tretman od strane stomatologa u takvim situacijama veoma bitan.</div> <div align="justify"></div> <div align="justify">Rad koji je u vezi sa ovim tekstom mozete preuzeti <a title="Intruzivne povrede mlečnih zuba" href="http://www.dentopedia.info/decja-stomatologija/naucni-i-strucni-radovi/a-retrospective-study-of-intrusive-injuries-in-primary-dentitionnticiji-retrospektivna-studija/" target="_blank">ovde</a>.</div>